Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Nosilac projekta „PP Miletić“ AD Srpski Miletić, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Ekonomski objekat – laguna za deponovanje osoke“, čija se realizacija planira na kat. parc. br. 1801/1 i 1801/2 K.o. Srpski Miletić, na teritoriji opštine Odžaci.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta i uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda, kao i uslova zaštite koje su utvrđene navedenim rešenjem, ne očekuju značajni negativni uticaji na životnu sredinu u toku korišćenja projekta.
Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva, opisu projekta, lokaciji objekta, pri čemu je organ imao u vidu naročito lokaciju projekta i propisane kriterijume za projekte navedene u Listi I i II projekata za koje je obavezna odnosno za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, mogu izvršiti uvid u doneto rešenje i izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja, neposredno ili preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09).

......................................................................
izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002