Провера система за узбуњивање

Провера система за узбуњивање

Данас у 12.00 сати, извршиће се активирање свих сирена из система за јавно узбуњивање грађана на територији општине Оџаци. Биће емитован сигнал ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ  у трајању од 60 сек.

TOP