ЈКП Брестком

Јавно комунално предузеће "БРЕСТКОМ" Бачки Брестовац основала је скупштина општине Оџаци ради обављања комуналних делатности, односно делатности од општег интереса, као незаменљив услов живота и рада грађана и рада других предузећа на територији, односно на делу територије општине Оџаци. ЈКП "БРЕСТКОМ" Бачки Брестовац се финансира из сопствених средстава, односно:

  • Наплатом испоручених количина воде,
  • Наплатом услуга одржавања чистоће, путем:
    1. изношења и депоновања смећа,
    2. чишћења јавних површина,
    3. одржавања јавних зелених површина.
  • Наплатом услуга одржавања комуналних објеката (пијаце, капеле, гробља и депоније).
  • Наплатом погребних услуга.

Адреса: Војвођанска 76 Бачки Брестовац

Телефон:  025/5881 415

Званични интернет сајт ЈКП Брестком

 

 

Закључак начелника општинске управе

Захтев за давање сагласности

Одлука са образложењем

Ценовник

 

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа “Брестком” Бачки Брестовац

TOP