Основне школе

Основно образовање на територији оџачке општине одвија се у две основне школе у граду. Сва насељена места општине имају осмогодишњу основну школу. Број деце школског узраста у школској 2021-2022 години износи 1.808.

 
ОШ „Бранко Радичевић“, Оџаци

Адреса: Васе Пелагића 60

Телефон: 025 5742 361

Директорица: Данијела Ћулибрк

E-mail: os.brodzaci@gmail.com

Веб сајт: http://brodzaci.weebly.com/

Друштвене мреже: https://www.facebook.com/os.b.radicevic.odzaci/

ОШ „Мирослав Антић“, Оџаци

Адреса: Школска 23

Телефон: 025 5742 274

Директорица: Јелена Лопушина

E-mail: osmantic@gmail.com

Веб сајт: https://anticodzaci.wordpress.com/   

Друштвене мреже: https://www.facebook.com/mikaanticodzaci/

 

ОШ „Јожеф Атила“, Богојево

Адреса: Маршала Тита бб

Телефон: 025 5875 614

Директорица: Марија Благојевић   

E-mail: osbogojevojozefatila@gmail.com

Веб сајт: https://osbogojevo.weebly.com/

Друштвене мреже: https://www.facebook.com/osjozefatilabogojevo/

 

ОШ „Коста Стаменковић“, Српски Милетић

Адреса: Светог Саве бр.23

Телефон: 025 5764 188

Директорица: Руселена Милић

E-mail: ossrpskimiletic@gmail.com

Веб сајт: http://oskostastamenkovic.edu.rs/       

 

 
ОШ „Бора Станковић“, Каравуково

Адреса: Жарка Зрењанина бр. 90

Телефон: 025 5762 095

Директор: Владимир Станчић

E-mail: os.bskaravukovo@gmail.com

Веб сајт:  http://oskolakaravukovo.weebly.com/

Друштвене мреже: https://www.facebook.com/osborastankovickaravukovo

ОШ „Марко Орешковић“, Бачки Грачац

Адреса: Личка бр. 16

Телефон: 025 767 004

Директорица: Споменка Трајковић

E-mail: bgos.direktor@gmail.com

Веб сајт: https://oskolabgracac.wordpress.com/         

Друштвене мреже: https://www.facebook.com/osmarkooreskovic

ОШ „Ратко Павловић – Ћићко“, Ратково

Адреса: Ратка Павловића бб

Телефон: 025 5883 041

Директорица: Славица Миковић

E-mail: oscicko@gmail.com

Веб сајт: http://www.osratkopavloviccicko.edu.rs/

Друштвене мреже: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066252772756

ОШ „Никола Тесла“, Бачки Брестовац

Адреса: Маршала Тита бр. 81

Телефон: 025 5881 041

Директорица: Милица Станичков

E-mail: direktorbbskola@gmail.com

Веб сајт: https://oskolabbrestovac.wordpress.com/

 

 
ОШ „Вук Караџић“, Дероње

Адреса: Светозара Милетића бр. 25

Телефон: 025 5872 312

Директорица: Зора Дорословац

E-mail: osderonje@gmail.com

Веб сајт: https://oskoladeronje.wordpress.com/

Друштвене мреже: https://www.facebook.com/skoladeronje/

ОШ „Нестор Жучни“, Лалић

Улица: Југословенска бр. 52

Телефон: 025 5870 015

Директорица: Анкица Бенка

E-mail: nzucni@gmail.com

Веб сајт: https://osnestorzucni.weebly.com/

Друштвене мреже: https://www.facebook.com/osnestorzucni/

TOP