Основне школе

Основно образовањена територији оџачке општине одвија се у две основне школе у граду. Сва насељена сеоска места општине имају осмогодишњу основну школу. Број деце школског узраста у школској 2011-2012 години износи 2240.

ОШ „Бранко Радичевић“, Оџаци

Адреса: Васе Пелагића 60

Телефон: 025 5742 361

Директорица: Данијела Ћулибрк

ОШ „Мирослав Антић“, Оџаци

Адреса: Школска 23

Телефон: 025 5742 274

Директорица: Јелена Лопушина

ОШ „Јожеф Атила“, Богојево

Адреса: Маршала Тита бб

Телефон: 025 5875 614

Директорица: Едита Ковач

ОШ „Коста Стаменковић“, Српски Милетић

Адреса: Светог Саве бр.23

Телефон: 025 5764 188

Директорица: Руселена Милић

ОШ „Бора Станковић“, Каравуково

Адреса: Жарка Зрењанина бр. 90

Телефон: 025 5762 095

Директор: Владимир Станчић

ОШ „Марко Орешковић“, Бачки Грачац

Адреса: Личка бр. 16

Телефон: 025 767 004

Директорица: Споменка Трајковић

ОШ „Ратко Павловић – Ћићко“, Ратково

Адреса: Ратка Павловића бб

Телефон: 025 5883 041

Директорица: Мира Нинков

ОШ „Никола Тесла“, Бачки Брестовац

Адреса: Маршала Тита бр. 81

Телефон: 025 5881 041

Директорица: Милица Станичков

ОШ „Вук Караџић“, Дероње

Адреса: Светозара Милетића бр. 25

Телефон: 025 5872 312

Директорица: Љиљана Димић

ОШ „Нестор Жучни“, Лалић

Улица: Југословенска бр. 52

Телефон: 025 5870 015

Директор: Владислав Поповић

TOP