Средње школе

Средње образовање у општини Оџаци се одвија у две средње школе: Гимназија и економска школа и Средња техничка школа. Школску 2021-2022 годину похађа, укупно, 493 ученика.

 
Гимназија и економска школа „Јован Јовановић – Змај“, Оџаци

Адреса: Сомборска бр. 18

Телефон: 025 5742 434; 025 5742 166

Директорица: Марија Матовић

E-mail: gesjjz@gmail.com

Техничка школа Оџаци

Адреса: Школска бр. 20

Телефон: 025 5746 118

Директорица: Снежана Лучар

E-mail: tsodzacidirektor@mts.rs

TOP