Наше новине

Директор, главни и одговорни уредник: Урош Меселџија

Телефони редакције: тел/факс 025/5-744-565, 060/0-545-565, 062/652-098

E-mail: lukmes@neobee.net , nasenovine025@gmail.com

Адреса: Кнез Михајлова 28, 25250 Оџаци

Наше новине - званични интернет сајт

TOP