Председник општине

Председник општине

мр Латинка Васиљковић, дипл.инг.саобраћаја

Контакт телефон: 025 5472 411

е-маил адреса: protokol@odzaci.rs

Рођена је у Сомбору, 13. јула 1981. године.

Основну школу „Бранко Радичевић“ похађала је у Оџацима, а у Београду Средњу техничку ПТТ школу. 

Редовне студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, на одсеку за Саобраћај, завршила је 2005. године, са високим просеком, и стекла звање Дипломираног инжењера саобраћаја. Наставила је своје школовање и као редован студент 2005. године уписала последипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, на смеру за Логистику и менаџмент. Врло брзо стекла је статус истраживача-стипендисте на основу конкурса за стипендирање младих талената за магистарске студије и њихово укључивање у научно-истраживачке и развојне пројекте Министарства за науку и технолошки развој. У периоду до 2009. године на факултету је радила као сарадник у настави и била је ангажована на два пројекта.

На себе је скренула пажњу, као на озбиљног истраживача инжењерских и пословно-комуникационих проблема, публиковањем 14 стручних и научних радова у домаћим часописима и зборницима радова са бројних скупова међународног и националног карактера.

Као један од најбољих студената своје генерације и са оценом 10,00, успешно је завршила последипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду и стекла звање Магистра техничких наука из области саобраћаја.

У периоду од 2009.-2013. стекла је радно искуство на административним пословима у приватном сектору.

Током 2014. И 2015. године обављала је функцију Председника Савета Месне заједнице Оџаци. Одлуком Владе Републике Србије, 14. маја 2015. године, ступила је на дужност Начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору и у двогодишњем мандату ову функцију обављала је више него успешно.

На место Председника Привременог органа општине Оџаци именована је 10. марта 2017. године одлуком Владе Републике Србије, а за председника општине Оџаци изабрана је 15.маја 2017. године.

Члан је Главног одбора Српске напредне странке.

Говори енглески језик.

Живи у Оџацима. Удата је и мајка три ћерке.

TOP