Побратимске општине

НАШИЦЕ – Република Хрватска

У марту 1975. године донета Одлука о братимљењу општина Нашице и Оџаци.

www.nasice.hr

 

ОРАХОВАЦ – АП Косово и Метохија

У октобру, 1982. године донета Одлука о братимљењу општина Ораховац и Оџаци.

 

БОЈНИК – Република Србија

У октобру, 1989. године донета Одлука о братимљењу општина Бојник и Оџаци.

www.bojnik.rs

 

ПЕТРОВО – Република Српска (БиХ)

У октобру, 1993. године донета Одлука о братимљењу општина Петрово и Оџаци.

www.petrovo.ba

TOP