Секретар Скупштине општине

Милоје Лепојић

Контакт телефон: 025 466 006

Е-маил: iodbor@neobee.com

 

    

ЛЕПОЈИЋ, Божидара, МИЛОЈЕ , дипломирани правник,

рођен  09. фебруара 1954. године у Црвеној Јабуци, општина Бабушница.

Дипломирао 29. маја 1978. године на Правном  факултету у Новом Саду.     

 

Предходно радно искуство:

-     ИТЕС „Лола Рибар“ Оџаци, од 29. 06. 1978. године. до 02. 02. 1985. године, на пословима Координатора за нормативну делатност,

-     ИМО“Пољострој“ Оџаци од 04. 02. 1985.  до 16. 09. 1989. године на пословима Директора сектора за опште и правне послове.

-     ДП „Напредак“ Ратково, од 18. 09. 1989. до 04. 09. 1990. на пословима Секретара Предузећа.

-     Фонд за грађевинско земљиште, комуналну изградњу и путну привреду општине Оџаци, од 05. 09. 1990. до 31. 03. 1994. године, на функцији Директор,

-     Општинска управа општине Оџаци од 01.04. 1994.године.

-     Од 01.априла 1996. године именован за секретара Извршног одбора Скупштине општине Оџаци. На исту функцију поново је именован од 01. априла 2000. године и од 1. априла 2004. године.

-     Од 19. 10. 2004. године постављен је за секретара Скупштине општине Оџаци који уједно обавља и послове секретара Општинског већа општине Оџаци.

-     Од 06.06.2008. године поново је постављен за секретара Скупштине општине Оџаци.

-     Од 31. 08. 2009. именован је за секретара Привременог органа општине Оџаци.

-     Од 11. 03. 2010. године постављен је за секретара Скупштине општине Оџаци.

Страначка припадност : СПС

Страни језик којим се користи : енглески

Породично стање: ожењен, отац два сина и деда три унука.

TOP