Остала документа

Службени лист Решење о именовању привременог заступника

Службени лист ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 2021 – 2026

Службени лист РЕШЕЊЕ о овлашћењу службеника за предузимање радњи у поступку пре доношења решења у управном поступку

Службени лист РЕШЕЊЕ о овлашћењу службеника за вођење управног поступка и одлучивању у управном поступку

Службени лист Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда породичних кућа и станова

Службени лист Решење - ради уклањања стамбеног објекта саграђеног на парцели 1532 к.о. Оџаци

Службени лист Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Оџаци за 2020.годину

Службени лист Нацрт Одлуке о накнадама за услуге које Општинска управа врши другим лицима

Службени лист Нацрт Oдлуке о изменама Одлуке о општинским административним таксама

Службени лист Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Оџаци

TOP