Географски положај

Општина Оџаци се налази у Западном делу Бачке, на левој обали Дунава у дужини од 9,5 km. Територијално припада Западно-Бачком округу АП Војводине, Републике Србије. Окружена је општинама Апатин, Сомбор, Кула, Врбас, Бачка Паланка, Бач и на Дунаву се граничи са Републиком Хрватском.


Територија општине Оџаци се простире на површини од 41.115,89 ha. Састоји се од 9 Катастарских општина: К.о. Оџаци, К.о. Бачки Грачац, К.о. Бачки Брестовац, К.о. Српски Милетић, К.о. Богојево, К.о. Каравуково, К.о. Дероње, К.о. Ратково и К.о. Лалић које су истовремено насељена места.

По величини територије, општина Оџаци спада међу мање општине на подручју Војводине.

Општински центар, насеље Оџаци, се налази у средишту територије општине док су остала насеља&нбсп; зракасто распоређена око општинског центра.

 

TOP