Предшколска установа

ПУ „Полетарац“ Оџаци реализује свој васпитно-образовни рад у 10 објеката на територији општине Оџаци, од тога 2 у Оџацима и 8 у насељених места. Објекат у Оџацима у ул. Жарка Зрењанина бб је једини у којем се реализује целодневни боравак деце у трајању од 9 часова.

 

Предшколска установа "Полетарац", Оџаци

Жарка Зрењанина бб

Бр.тел. 025 5742 635

Веб сајт: http://poletarac.rs 

 

Издвојена одељења установе су:

 

„Парк“

ул. Васе Пелагића бр. 60

бр.тел. 025 5746 856

Оџаци

 

„Дуга“

ул. Маршала Тита бр. 83

бр.тел. 025 881 760

Бачки Брестовац

 

„Колибри“

ул. Марка Орешковића бр. 85

бр.тел. 025 767 311

Бачки Грачац

 

„Маслачак“

ул. Маршала Тита бб

бр.тел. 025 875 614

Богојево

 

„Чаролија“

ул. Светозара Милетића бр. 25а

бр.тел. 025 872 014

Дероње

 

„Сунцокрет“

ул. Прохора Пчињског бр.77

бр.тел. 025 763 808

Каравуково

 

„Лептирић“

ул. Маршала Тита бр. 23а

бр.тел. 025 870 232

Лалић

 

„Пчелица“

ул. Ратка Павловића бб

бр.тел. 025 883 760

Ратково

 

„Цврчак“

ул. Светог Саве бр. 25

бр.тел. 025 764 608

Српски Милетић

TOP