Просторни план и остала планска документација

Просторни план општине Оџаци и насеља Бачки Брестовац, Бачки Грачац и Лалић ПГР насеља Каравуково (Службени лист бр. 6/2007) ПГР насеља Ратково (Сл. лист бр. 8/2010) ПГР насеља Оџаци (Сл. лист бр. 4/2011) ПГР насеља Српски Милетић (Сл. лист бр. 02/2012) ПГР насеља Богојево (Сл. лист бр. 5/2014) Измена и допуна ПГР Ратково (Сл. лист бр. 5/2014) ПГР насеља Дероње (Сл. лист бр. 8/2008) ПДР марине Канал - Богојево на Дунаву (Сл. лист бр. 7/2009) ПГР Робно-транспортног центра - Богојево на Дунаву (Сл. лист бр. 18/2010) ПДР Спортско-рекреативног центра "Парк Шумице" (Сл. лист бр. 12/2012) ПДР Спортско-рекреативног туристичког комплекса "Штранд" код Богојева (Сл. лист бр. 16/2012) ПДР Спортско-рекреативних површина у Бачком Грачацу (Сл. лист бр. 9/2013) ПДР Блока 26 - Ратково (Сл. лист бр. 9/2013) ПДР локалног пута Ратково-Лалић (Сл. лист бр. 5/2014) ПДР Општинског пута Српски Милетић - Бачки Брестовац Просторни план Републике Србије од 2021 до 2035 ПГР насеља Дероње измене и допуне ПДР трансфер станице комуналног отпада ПДР граничног прелаза Богојево План детаљне регулације луке у Богојеву ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА БР. 60, 61 И 68 У РАТКОВУ

Службени лист Просторни план Републике Србије од 2021 до 2035

Службени лист ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

TOP