Заменик секретара Скупштине општине

Цветићанин Данка,  дипломирани правник

Контакт telefon:025/466-069

E-mail: opstinskoveceodzaci@gmail.com

TOP