Организациона структура општине

Основне унутрашње организационе јединице су:

  1. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове,
  2. Одељење за општу управу и послове органа општине,
  3. Одељење за финансије и јавне приходе,
  4. Одељење за друштвене делатности,
  5. Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине,
  6. Одељење за инвестиције и јавне набавке.

 

TOP