COVID - 19 Важни линкови

COVID - 19 Важни линкови

Informisanje javnosti

 1. Sve odluke Vlade Republike Srbije u vezi sa COVID-19 na jednom mestu, na sajtu Službenog glasnika: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19
 2. Posebna stranica za informisanje javnosti o merama i informacijama u vezi sa COVID-19: https://covid19.rs/.
 3. Sajt Vlade Republike Srbije, posebne sekcije
 4. Viber grupa Vlade Republike Srbije: https://chats.viber.com/covid19info
 5. Platforma Vlade „Budi volonter“ - https://budivolonter.gov.rs/
 6. Podaci o COVID-19 u Srbiji u otvorenom formatu („otvoreni podaci“): https://covid19.data.gov.rs/.
 7. Ministarstvo zdravlja uvelo dodatne telefone epidemioloških službi: https://bit.ly/2wG6azL, i posebne brojeve telefona svih domova zdravlja: https://bit.ly/3bw1FX8.
 8. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, spisak centara za socijalni rad: https://bit.ly/2vTNZ9t
 9. MUP otvorio email adresu i telefonsku liniju u vezi sa korona virusom: https://bit.ly/2UJ8mP1

Javne usluge

 1. Otvoren kontakt centar za pritužbe na rad banaka u vezi sa isplatom penzija, penzija@gov.rs, kontakt telefon broj 011/ 7350 560: https://bit.ly/3anHue7
 2. Jedinstveni kontakt centar za pomoć starim licima na broju 19920, po pitanju namirnica, lekova i drugog u gradskim i opštinskim centrima u kojima se angažuju volonteri: https://www.srbija.gov.rs/specijal/454317
 3. Digitalna solidarnost u toku pandemije - informacije o besplatnim platformama za učenje na daljinu, rad od kuće, besplatnim onlajn knjigama, kursevima, filmovima, muzici, televizijskom sadržaju za vreme pandemije COVID-19: https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/
 4. Prijave nepravilnosti inspekcijama o veštačkom podizanju cena lekova, medicinskih sredstava i hrane: https://bit.ly/3apiR0m
 5. Pravo na isplatu socijalnih davanja produženo najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje: https://bit.ly/33RgD7F
 6. SOS telefonska linija za psiho-socijalnu podršku zaposlenima u prosveti, roditeljima i učenicima: https://bit.ly/2yggejz
 7. Poreske olakšice za vreme vanrednog stanja: https://bit.ly/3ajOfxk, https://bit.ly/3dEmQbJ
 8. Fond za inovacionu delatnost podržao 12 inovativnih rešenja za suzbijanje efekata pandemije: https://bit.ly/2UDg5xW
 9. Elektronski dnevnik - http://www.mpn.gov.rs/elektronski-dnevnik-esdnevnik/. Nastavnicima je u elektronskom dnevniku omogućeno da stekne uvid u evidencije o učeniku, bez mogućnosti uvida u ocene iz drugih predmeta, a time i sticanje predrasuda o znanju učenika. Efikasnost se ogleda u smanjenju administrativnog rada nastavnika, jer se sve potrebne evidencije nalaze na jednom mestu. Primenjeno rešenje omogućava roditeljima individualni uvid u evidencije o učeniku putem Interneta.
 10. Učenja na daljinu:
 11. Agencija za privredne registre:
  1. Korisnicima su na raspolaganju eServisi APR-a za registraciju osnivanja preduzetnika, jednočlanog i višečlanog DOO-a, Centralna evidencija objedinjenih procedura za građevinske dozvole, sistem za dostavljanje elektronskih finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika: https://www.apr.gov.rs/pocetna.1898.html, https://www.srbija.gov.rs/vest/452583/obezbedjeno-nesmetano-obavljanje-poslova-iz-nadleznosti-apr.php
 12. Mere RFZO za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja bez šaltera: https://www.srbija.gov.rs/vest/451992/ostvarivanje-prava-iz-zdravstvenog-osiguranja-bez-saltera.php. RFZO obaveštenja usled korona virusa: https://www.rfzo.rs/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1057
 13. Saopštenja i informacije Republičkog zavoda za statistiku dostupni u elektronskoj formi: https://www.srbija.gov.rs/vest/455136/saopstenja-i-informacije-rzs-dostupni-u-elektronskoj-formi.php
 14. Jednostavnija procedura za upućivanje na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike, sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja: https://www.srbija.gov.rs/vest/454914/jednostavnija-procedura-za-upucivanje-na-placeno-odsustvo.php
 15. Omogućena elektronska predaja dokumentacije za ostvarivanje prava trudnica i porodilja: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/porodilje-elektronskim-putem-mogu-da-predaju-dokumentaciju-za-ostvarivanje-naknade-zarade
 16. Usluga eVrtić od ove godine u celoj Srbiji: https://bit.ly/2JiatE5
 17. Usluga „Iskazivanje interesovanja za upis dece u osnovnu školu“ elektronskim putemhttps://euprava.gov.rs/usluge/5569
 18. Uvid u baze Republičkog geodetskog zavoda (katastar nepokretnosti), praćenje statusa predmeta, kao i podnošenje zahteva moguće je obaviti preko elektronske platforme eKatastar http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna i eŠalter http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-e%C5%A1alter
 19. Test samoprocene na korona virus preko interneta https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/
TOP