Служба правне помоћи

Шеф Службе: Драган Ковачевић

Контакт телефон: 025 466 077

E-mail: pravna.pomoc@odzaci.rs

 

Служба обавља послове који се односе на пружање свих врста правних услуга грађанима у остваривању и заштити њихових права и обавеза у поступцима пред судовима и другим државним органима, органима локалне самоуправе, предузећима, установама и другим организацијама, као и у међусобним правним односима грађана.

Служба правне помоћи пружа правне услуге грађанима без накнаде (таксе).

TOP