Заказана 64. седница Општинског већа општине Оџаци

Заказана 64. седница Општинског већа општине Оџаци

     Председница општине Оџаци мр Латинка Васиљковић је за среду, 30.јануар 2019. године сазвала 64. седницу Општинског већа општине Оџаци. Седница ће се одржати у сали Општинског већа општине Оџаци са почетком у  07,30 часова.

       За седницу је предложен следећи Дневни ред:

 1. Предлог Закључка о суфинансирању програма удружења грађана из области социо-хуманитарних делатности,
 2. Предлог Закључка о суфинансирању програма удружења грађана из области деловања културно - уметничких друштава,
 3. Предлог Закључка о суфинансирању програма удружења грађана из области културе,
 4. Предлог Закључка о суфинансирању програма осталих удружења грађана,
 5. Предлог Закључка о суфинансирању превоза културно – уметничких друштава и осталих удружења у области културе,
 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм одржавања чистоће и јавних зелених површина у Бачком Брестовцу за 2019. годину,
 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина у општини Оџаци за 2019. годину ЈКП „Услуга“ Оџаци,
 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама у општини Оџаци за 2019. годину ЈКП „Услуга“ Оџаци,
 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм уређења и одржавања гробља у општини Оџаци за 2019. годину,
 10. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Оџаци за 2018. годину,
 11. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве,
 12. Предлог Решења о одбијању жалбе Тепавац Милана из Оџака,
 13. Предлог Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Оџаци,
 14. Предлог Закључка о изменама и допунама предлога Статута општине Оџаци.
TOP