Заказана 3. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 3. седница Скупштине општине Оџаци

3. седница Скупштине општине Оџаци заказана је за петак 23. октобар, 2020. године.

Седница ће се одржати у великој сали Спортско центра Оџаци, са почетком у 12  часова.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1.Предлог Решења о потврђивању мандата одборника кандидатима за одборнике Скупштине општине Оџаци,

2. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Оџаци за 2020. године,

3. Предлог Одлуке о снабдевању водом за пиће,

4. Предлог Одлуке о заштити пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Оџаци,

5.Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Оџаци,

6.Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић“ Оџаци,

7. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе Оџаци,

8. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Коста Стаменковић“ Српски Милетић,

9. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Прогорама пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,

10. Предлог Закључка о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци за радну 2020/2021. годину,

11. Предлог Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине,

             11.1.  Предлог Решења о избору Савета за буџет и финансије,

             11.2. Предлог Решења о избору Савета за урбанизам,стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,

             11.3.  Предлог Решења о избору Комисије за статутарна питања,организацију и нормативна аката,

             11.4.  Предлог Решења о избору Комисије за представке и жалбе.

 

TOP