Заказана 20.седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 20.седница Скупштине општине Оџаци

Заменица Председника Скупштине општине Оџаци Александра Ћирић је за четвртак, 14. фебруар 2019.године сазвала 20.седницу Скупштине општине Оџаци.        

Седница ће се одржати у скупштинској сали Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложен  следећи:

 Д Н Е В Н И   Р Е Д 

  1. Предлог Статута општине Оџаци,
  2. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Оџаци за 2018. годину,
  3. Предлог Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
  4. Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
  5. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
  6. Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
  7. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Народне  библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци,
  8. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ са музејском јединицом са планираним задацима за 2018. годину,
  9. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци и музејске јединице.
TOP