Заказана 1. седница Oпштинског већа општине Оџаци

Заказана 1. седница Oпштинског већа општине Оџаци

1. седница Oпштинског већа општине Оџаци заказана је зa понедељак, 7. септембар, 2020. године.

Седница ће се одржати у сали Општинског већа, са почетком  у 09,00 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Предлог Закључка о задужењима чланова Општинског већа,
  2. Нацрт Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Оџаци,
  3. Нацрт Одлуке о снабдевању водом за пиће,
  4. Нацрт Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете и мерама за сузбијање коровске биљке амброзије,
  5. Предлог Одлуке о скидању усева са пољопривреног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Оџаци,
  6. Предлог Правилника о ближем уређењу, планирању и спровођењу поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама.
TOP