Седница Скупштине општине Оџаци заказана за петак, 20.11.2020. године

Седница Скупштине општине Оџаци заказана за петак, 20.11.2020. године

4. седница Скупштине општине Оџаци заказана је за петак, 20. новембар 2020. године. Седница ће се одржати у вишенаменској сали Спортског центра са почетком у 12 часова.

Предложен је следећи дневни ред:

  1. Предлог Решења о престанку мандата одборнику Скупштине општине Оџаци,
  2. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Оџаци за 2019. годину,
  3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији општине Оџаци,
  4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији општине Оџаци,
  5. Предлог Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у сврху остваривања пореза на имовину за 2021. годину,
  6. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић“ Оџаци,
  7. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци,
  8. Предлог Закључка о давању сагласности на Предлога Измена Статута Месне заједнице Богојево.
TOP