Saopštenje iz PU

Saopštenje iz PU "Poletarac" Odžaci

PU"Poletarac "obaveštava roditelje da počinje sa radom u ponedeljak 11.5.2020.godine. Od ponedeljka će raditi objekti celodnevno boravka u Odžacima-centralni," Park" i "" Bajka".

U prvoj fazi otvaranja objekata, a na osnovu iskazanih potreba porodica, teži se minimizovanju zdravstvenih rizika za decu, roditelje i zaposlene.

U prvoj fazi kreću deca čiji su roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici deteta, u obavezi da se vrate na posao, a nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja dece.

Na osnovu dopisa iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja roditelji su u obavezi da donesu:

-potvrdu od strane poslodavca koja dokazuje da moraju da obavljaju poslove u sedištu ili drugim poslovnim i organizacione jedinicama poslodavca, sa kontaktom poslodavca. U svim drugim situacija a preporučuje se da dete ostane kod kuće.

-potvrdu od nadležnog pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano.

PU "Poletarac" će organizovati svoj rad u skladu sa smernicama i preporukama Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja i izvršiti sve potrebne pripreme kako bi obezbedili zdrav i bezbedan boravak dece i zaposlenih.

TOP