Расписан Оглас за регресирање дела трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за наставну 2019/2020 годину

Расписан Оглас за регресирање дела трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за наставну 2019/2020 годину

Председница општине Оџаци данас је расписала Оглас за регресирање дела трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за наставну 2019/2020 годину

Услови потребни за остваривање права:
1. Да има пребивалиште на територији општине Оџаци,
2. Да свакодневно путују на међуградској, међумесној релацији од места становања до места установе високог образовања (да нису корисници услуге домског смештаја и да не станују у приватном смештају),
3. Да се школују на терет буџета,
4. Да први пут уписују годину студија,
5. Да нису корисници студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа АПВ, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

Уз захтев за признавање права на регресирање путних трошкова студенти прилажу и:
1. Фотокопију очитане личне карте;
2. Фотокопију индекса ( прва, друга страна и страна на којој је уписан последњи семестар);
3. Уверење са факултета – доказ да се школује на терет буџета , да први пут уписује одређену годину студија и да није корисник студентских стипендија и кредита;
4. Уверење службе студентских домова да не користе услуге смештаја;
5. Изјаву да свакодневно путује од места становања до установе високог образовања;
6. Оверену изјаву о заједничком домаћинству и
7. Фотокопију текућег рачуна.

Оглас је отворен од 13.11.2019 до 26.11.2019 године.

Подношење и пријем документације почиње 13.11.2019.године.
Захтеви се предају на шалтеру број 6. Услужног центра Општинске управе општине Оџаци.
Неблаговремени и непотпуни захтеви, неће се разматрати.

За све додатне информације обратити се на број телефона 025/466-032.

TOP