Прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру

Прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру

Влада Републике Србије је дана 23.8.2023. године усвојила Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу, мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката која се примењује почев од 15.9.2023. године.

Прикључење из члана ове уредбе могуће је искључиво за власнике породичних стамбених објеката и власнике посебних делова објекта-станова (у даљем тексту: власник), који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање.

Прикључење je могуће само за један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.

Општина Оџаци позива све грађане који живе у нелегалним објектима да преузму упутство и обрасце са сајта Општине, припреме документацију и пријаве се за остваривање права на привремене комуналне прикључке.

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско правне послове  је припремило одговарајуће обрасце који се налазе на сајту општине или се могу преузети на шалтеру писарнице Општинске управе Оџаци, у Оџацима, улица Кнез Михајлова бр. 24.
Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње од 15.9.2023. године и траје 30 календарских дана. По истеку овог рока захтеви се не могу подносити.
Ближе информације можете добити у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско- правне послове Општинске управе Оџаци, Кнез Михајлова 24, канцеларија број 26.

 

УПУТСТВО

Захтев - физичка лица

Захтев - стамбене заједнице

TOP