Позив пореским обвезницима да измире 3. рату пореза на имовину

Позив пореским обвезницима да измире 3. рату пореза на имовину

Општинa Оџаци подсећа пореске обвезнике да је 14. августа 2023. године, доспела за плаћање трећа рата пореза на имовину за 2023. годину и апелује да се обавезе измирују по доспећу.
Кашњење или једнократно измирење пореске обавезе на крају године доводи до обрачуна и наплате камате која на данашњи дан износи 16,50%.

Порески обвезници, физичка лица, стање на рачуну пореза на имовину, могу добити на следећим локацијама:

– Општинкса управа општине Оџаци, од 07 до 15 часова, у канцеларијама 15, 19 и 20.

– На телефонима 025/466-034; 025/466-059; 025/466-076

– упитом на следећу мејл адресу: lpaodzaci@gmail.com;

– путем налога на Порталу еУправа.

TOP