Одржана 98. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 98. седница Општинског већа општине Оџаци

У сали Општинског већа данас је, са почетком  у 9,00 часова, одржавана 98. седница Општинског већа опшине Оџаци.

На седници је разматрана и упућена Скупштини општине на доношење

Одлука о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе,

Донета су следећа акта:

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере смањења загађења ваздуха пореклом из индувидуалних извора породичних кућа,

Решење за расподелу средстава из буџета у области спорта,

Разматран је упућен одборницима на увид

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за период 01.01.2022. године до 30.09.2022. године.

TOP