Одржана 9. седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 9. седница Скупштине општине Оџаци

Данас је одржана 9. седница Скупштине општине Оџаци. Председник Скупштине општине Оџаци, Горан Ђаковић, председаво је седницом која је одржана у великој сали Спортског центра Оџаци.

Одборници су усвојили следећа акта:

 1. Одлука о прихватању удела општине Оџаци у капиталу Друштва за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању FULL PROTECT д.о.о. Београд,
 2. Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци за 2021. годину,
 3. Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци за 2021. годину,
 4. Одлука о ослобођењу плаћања накнаде и закупнине,
 5. Одлука о измени Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2021-2023. године,
 6. Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинског већа општине Оџаци за 2020. годину,
 7. Закључак о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
 8. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана рада ПУ „Полетарац“ Оџаци за календарску 2020. годину са финансијским извештајем,
 9. Закључак о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Оџаци за 2020. годину,
 10. Закључак о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Бачки Брестовац за 2020. годину,
 11. Закључак о усвајању Финансијског извештаја о раду Месне заједнице Српски Милетић од 01.01.2020.-31.12.2020. године,
 12. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације луке у Богојеву.
TOP