Одржана 85. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 85. седница Општинског већа општине Оџаци

85.седница Општинског већа општине Оџаци одржана је у петак, 11.октобра 2019. године у сали Општинског већа општине Оџаци са почетком у 08,00 часова.
Седницом је председавао заменик председника општине Оџаци Мирослав Кондић. На седници су донета следећа акта:
Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Богојево,
Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Бачки Брестовац,
Решење о накнади штете,
Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Оџаци и
Предлог Одлуке о додели награде „22. октобар“ општине Оџаци.

На седници су разматрани и
Годишњи програм заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци,
Измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2019. годину,
Одлука о основној и додатној подршци детету и ученику као и
Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Оџаци,
који су упућени Скупштини општине Оџаци на разматрање и доношење.

TOP