Одржана 82.седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 82.седница Општинског већа општине Оџаци

82. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је у четвртак, 05.септембра 2019.године у сали Општинског већа са почетком у 08,00 часова.

Седницом је председавала председница Општинског већа мр Латинка Васиљковић, а на седници су донета следећа акта:

-Решење о накнади штете, на основу закључка Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица

-Решење о образовању Комисије за решавање захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују напуштене животиње,

-Решење о додели средстава за суфинансирање трошкова превоза културно уметничких друштава и осталих удружења у области културе, којим ће се суфинансирати  трошкови превоза КУД „Ђердан“ из Српског Милетића за учешће на манифестацији „Дани Станоја Главаша“ у Глибовцу, Смедеревска Паланка и Етно удружења „Ђурђиц“ из Раткова, за учешће на Фестивалу рекреативаца и ветерана у Смедеревској Паланци,

-Закључак о утврђивању услова за остваривање права на рефундацију трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Оџаци – школски дом,

-Закључак о утврђивању услова за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика – викендом у школској 2019/2020 години,

-Закључак о утврђивању услова за остваривање права на рефундацију трошкова месечних карата редовних ученика средњих школа за наставну 2019/2020 годину,

-Закључак о упућивању јавног позива за подношење предлога кандидата за  доделу награде „ 22.октобар“ општине Оџаци за 2019.годину и

-Закључак о давању сагласности Правобраниоцу за накнаду штете од уједа паса луталица.

TOP