Одржана 61. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 61. седница Општинског већа општине Оџаци

61. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је данас, 13.01.2022. године у сали Општинског већа, са почетком у 09,00 часова.

На седници су усвојена следећа акта:

  1. Предлог Решења о постављењу начелника Општинске управе општине Оџаци,
  2. Предлог Закључка о давању сагласности на Финансијски план МЗ Лалић за 2022. годину,
  3. Предлог Правилника о измени Правилника о ближем уређивању планирања и спровођења поступка набавки и праћења и извршења уговора о набавкама,
  4. Предлог Финансијског плана ЛАП-а за унапређење образовања, здравља, запошљавања, становања и социјалне заштите Рома у општини Оџаци за 2022. годину,
  5. Предлог Годишњег плана јавних набавки.

Разматран и упућен Скупштини на доношење:

  1. Нацрт Одлуке о оснивању Савета за родну равноправност,
  2. Нацрт Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана,
  3. Нацрт Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији општине Оџаци,

Разматрано и упућено Скупштини на давање сагласности:

  1. Разматрање Програма рада Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 2022. годину.
TOP