Одржана 44. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 44. седница Општинског већа општине Оџаци

44. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је данас, 27.08.2021. године у сали Општинског већа, са почетком у 09,00 часова.

На седници су усвојена следећа акта:

  1. Предлог Закључка о давању сагласности Правобраниоцу општине Оџаци за сачињавање уговора о вансудској накнади штете.
  2. Предлог Решења о измени и допуни Решења о образовању Жалбене комисије,
  3. Предлог Закључка о давању сагласности на Финансијски план МЗ Бачки Грачац,
  4. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду за 2020. годину Савета за здравље општине Оџаци,
  5. Предлог Закључка о давању сагласности на Финансијски план за коришћење средстава из Буџета општине Оџаци за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Лалић, расписаних за 15.08.2021. године,
  6. Предлог Одлуке о допуни Плана јавних набавки.
TOP