Одржана 21. седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 21. седница Скупштине општине Оџаци

Данас је одржана 21. седница Скупштине општине Оџаци. Заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић, председавала је седницом која је одржана са почетком у 12 часова у скупштинској сали Спортског центра Оџаци.

Одборници су усвојили следећа акта

 1. Одлука о предлогу преноса из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Оџаци,
 2. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом, катастарске парцеле број 278 и 279 КО Лалић,
 3. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом, катастарске парцеле број 2349 и 2348 КО Оџаци,
 4. Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско – пословни центар „Оџаци“ Оџаци,
 5. Одлука о доношењу Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији у општини Оџаци у периоду 2021.-2024.године,
 6. Одлука о предлогу преноса непокретности из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Оџаци,
 7. Одлука о изменама и допуни Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2021-2023.године,
 8. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе Спортски центар „Оџаци“,
 9. Решења о именовању директора Туристичке организације општине Оџаци,
 10. Закључак о давању сагласности Годишњи програм рада и План промотивних активности Туристичке организације општине Оџаци за 2022. годину,
 11. Закључак о давању сагласности на Програм рада Јавне установе Спортски центар „Оџаци“ за 2022. годину,
 12. Закључак о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ са музејском јединицом са планираним задацима за 2021.годину и анализом остварења,
 13. Закључак о давању сагласности Плана и програма рада Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци и музејске јединице за 2022. године,
 14. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана рада ПУ „Полетарац“ Оџаци за календарску 2021. годину,
 15. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Статута Предшколске установе „Полетарaц“ Оџаци,
 16. Закључак о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 2021.годину,
 17. Закључак о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Бачки Брестовац за 2021. годину,
 18. Одлука о допунама Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности општине Оџаци
 19. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Оџаци,
 20. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Оџаци,
 21. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
 22. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
 23. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци,
 24. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци.
TOP