Одржана 10. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 10. седница Општинског већа општине Оџаци

Данас је одржана 10. седница Општинског већа општине Оџаци којом је председавао председник Општинског већа, Горан Николић.

Општинско веће усвојило је следећа акта:

1. Измену финансијског плана ЛАП-а за унапређење образовања, здравља, запошљавања и становања Рома у општини Оџаци за 2020. годину,

2. Стратегију управљања ризицима општине Оџаци,

3. Закључак о давању сагласности за пријем у радни однос два лица у Центар за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,

4. Решење о додели стипендија студентиме дефицитарних струка за школску 2020/2021 годину,

5. Закључак о исплати стимулације Дому здравља Оџаци,

6. Закључак о давању сагласности на Оперативни план зимске службе ЈКП „Услуга“ Оџаци за сезону 2020/2021. годину.

Следећа акта упућују се Скупштини на доношење сагласности:

1. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2021. годину,

2. Програм рада Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 2021. годину

3. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2021. годину.

Предлози следећих аката упућују се Скупштини на разматрање и доношење:

1. Одлука о буџету општине Оџаци за 2021. годину,

2. Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Оџаци за 2020. годину,

3. Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама,

4. Годишњи програм заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци,

TOP