ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ ДА УКЛОНЕ КОШНИЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ ДА УКЛОНЕ КОШНИЦЕ

Обавешатвају се грађани општине Оџаци, да су дана 27.05.2021. године, по налогу Вода Војводине започети хемијски третмани на сузбијању штетне вегетације, амброзије и других штетних корова на хидромелиоративним објектима на водном подручју Водопривредног друштва "Дунав" Бачка Паланка. Третмани ће се изводити хербицидима на бази глифосата и триклопира те се моле пчелари са територије општине Оџаци који имају постављене кошнице уз каналску мрежу да исте уклоне. У зависности од хидрометеоролошких услова, планирани временски период за извођење напред наведених радова је 15 дана. Извођач радова је "Циклонизација" ад Нови Сад.

TOP