Обавештење о стваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Обавештење о стваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Oпштинско веће општине Оџаци је дана 09.06.2021. године донело Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Заинтересовани грађани се о захтеву за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, као и потребној документацији могу упознати путем следећег линка:

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/pravilnik-o-uslovima-ostvarivanja-prava-na-naknadu-troskova-za-vantelesnu-oplodnju

Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ступа на снагу 17.06.2021.године.

 

TOP