Обавештење о поднетом за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА 02.07.2021.

Обавештавамо јавност да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА, чија реализација се планира на кат. парц. бр. 7013, 7014, 7064/2, 7782/1, 7783/2, 7783/1 И 7677/1 К.О. Оџаци, на територији општине Оџаци, од стране носиоца пројекта: Општина Оџаци – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, ул. Кнез Михајлова бр. 24.

 

            Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну Студију о процени утицаја у просторијама Општинске Управе Оџаци, у улици Кнез Михајлова 24, у канцеларији бр. 27, у периоду од 02.07.2021. до 21.07.2021. године, у времену од 08 до 14 часова.

 

            ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној Студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Општинске Управе Оџаци, у канцеларији број 23, дана 23.07.2021. године у времену од 11 часова.

 

            У јавној презентацији и јавној расправи  о предметној Студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

TOP