Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације 27.08.2020.

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације 27.08.2020.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 27.08.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

  1. Предшколска установа ''Полетарац'' Оџаци од 01.09.2020. године радиће у ограниченом капацитету, који подразумева боравак 50% деце од законом предвиђеног норматива за одређени узраст деце, у свих 11 објеката установе. Овај модел подразумева комбинован начин рада, што значи да ће се деца недељно смењивати: 50%  деце ће бити обухваћено непосредним васпитно-образовним радом, док ће других 50% деце добијати ''онлине'' подршку.

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК НАРЕДБЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP