Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације луке у Богојеву са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације луке у Богојеву

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације луке у Богојеву са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације луке у Богојеву

Јавни увид у  нацрт Плана детаљне регулације луке у Богојеву (у даљем тесту План) са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације луке у Богојеву обавиће се у трајању од 30 дана, од 03. фебруара 2021.године до 04. марта 2021.године.

Нацрта Плана са извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину биће изложен на јавни увид у згради општине Оџаци, улица Кнез Михајлова бр. 24, у просторијама Одељења за  убанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, канцеларија  број 23,  сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова, као и на званичној интернет страници општине Оџаци http://www.odzaci.rs.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, ул. Кнез Михајлова, бр. 24, преко писарнице, лично или поштом, у току трајања јавног увида.

Јавна седница Комисије за планове општине Оџаци одржаће се дана 11. марта 2021.године у Скупштинској сали Спортског центра у Оџацима, ул. Кнез Михајлоа бр. 25, са почетком у 13,00 часова.

Седници Комисије за планове општине Оџаци могу присуствовати физичка лица и представници правних лица (са овлашћењем), који су поднели писане примедбе у току трајања јавног увида. Подносиоци примедби на нацрт планског документа могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе. Јавна седница Комисије за планове општине Оџаци ће се одржати у складу са епидемиолошким мерама које је прописао кризни штаб Републике Србије.

           

Нацрт ПДР луке у Богојеву

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР луке у Богојеву

 

TOP