Конкурс за младе пољопривреднике

Конкурс за младе пољопривреднике

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписала је Kонкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години.

Пријава на Kонкурс подноси се од 17. октобра до 31. децембра 2019. године Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац, односно члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од 1. јануара 2018. године и налази се у активном статусу. На дан подношења пријаве на Kонкурс пољопривредник мора да има навршених 18, а у календарској години у којој подносе пријаву највише 40 година живота.

Подстицаји се утврђују у износу од 75% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари је 1.500.000 динара.

Информације у вези са расписаним Kонкурсом доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и на телефон Kонтакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 и 011/30-20-101 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Kада је о подстицајима у биљној производњи реч, могу да конкуришу млади који у РПГ имају уписано:

(1) мање 0,5 ха под производњом биљака у заштићеном простору,
(2) мање од 2 ха јагодастог воћа, односно мање од 5 ха осталог воћа,
(3) од 0,2 до 100 ха грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у
складу са законом који уређује вино;
(4) мање од 3 ха поврћа (на отвореном пољу),
(5) од 0,1 до 50 ха цвећа (на отвореном пољу),
(6) мање од 50 ха ароматичног и лековитог биља,
(7) мање од 50 ха житарица, индустријског и крмног биља;

Млади сточари у Регистру треба да имају пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају), и то за:

1) подстицаје који се односе на производњу крављег млека, ако има од једне до 19 млечних крава у свом власништву, односно у власништву члана комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) подстицаје који се односе на производњу меса, ако има објекат за узгој животиња уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство, укупног капацитета до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или
до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу;
3) подстицаје који се односе на производњу конзумних јаја, ако има објекат за држање кока носиља уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
4) подстицаје који се односе на пчеларство, ако има од пет до 500 кошница пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину.

Комплетан текст конкурса може се преузети путем следећег линка:

http://uap.gov.rs/wp-conte…/…/2019/10/Konkurs-Mladi-2019.pdf

 

TOP