Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Оџаци за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Оџаци за куповину сеоских кућа са окућницом

Председница општине Оџаци је 05.јуна 2019.године расписала Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Оџаци за куповину сеоских кућа са окућницом.

 Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима (у даљем тексту: Учесници/це конкурса) са пребивалиштем на територији општине Оџаци који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

Под сеоским кућама из става 1. сматрају се непокретности које се налазеПра у насељеним местима: Ратково, Дероње, Лалић, Каравуково, Српски Милетић, Богојево, Бачки Грачац и Бачки Брестовац.

 Укупна средства која се додељују по овом Kонкурсу износе 3.000.000,00 динара. Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

 Комплетан текст Конкурса, Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Оџаци за куповину сеоских кућа са окућницом, као и Пријава на конкурс могу се преузети путем линка:

 https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-bracnim-parovima-na-teritoriji-opstine-odzaci-za-kupovinu-seoskih-kuca-sa-okucnicom-2019

Све  додатне информације могу се добити од Марка Перишића (0631665984) и Вање Косовац (0648037617), саветника на пословима локално-економског развоја општине Оџаци, или на телефон 025 466 000.

TOP