23.седница Скупштине заказана за 17.мај 2019.године

23.седница Скупштине заказана за 17.мај 2019.године

Председник Скупштине општине Оџаци, Горан Ђаковић,  је заказао 23.седницу Скупштине општине за петак, 17.мај 2019.године, са почетком у 12,00 часова у скупштинској сали Спортског центра у Оџацима.

         За седницу је предложио следећи дневни ред:

 1. Избор члана Општинског већа,
 2. Предлог Закључка о усвајању Извештаја Општинског правобранилаштва за 2018. годину,
 3. Предлог Одлуке о поступку и начину одређивања и промени назива улица, тргова,заселака или делова насељених места на територији општине Оџаци,
 4. Предлог Одлуке о разрешењу Општинског правобраниоца,
 5. Предлог Одлуке о именовању Општинског правобраниоца,
 6. Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за планове,
 7. Предлог Решења о образовању Комисије за давање на коришћење станова којима располаже општина Оџаци,
 8. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Оџаци за 2018. годину,
 9. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду за 2018. годину Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
 10. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду МЗ Богојево за 2018. годину,
 11. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду МЗ Ратково за 2018. годину,
 12. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за период 01.01.2018.-31.12.2018. године,
 13. Предлог Закључка о давању сагласности на измене Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за 2019. годину.
TOP