УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У OЏАЦИМА НА К.П. БРОЈ 1460 К.О. ОЏАЦИ

Рок за достављање понуда : 03.07.2023. 12:00
TOP