IZBOR PRIVATNOG PARTNERA I DODELA JAVNOG UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANjE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE

Рок за достављање понуда : 22.12.2022. 12:00
TOP