УСЛУГА ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТОРА И ПРЕЧИСТАЧА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОЏАЦИМА, ЛАЛИЋУ И БАЧКОМ ГРАЧАЦУ

Рок за достављање понуда : 22.08.2022. 10:00
TOP