ИЗГРАДЊА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ-СЕМАФОРА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИВЕ ЛОЛА РИБАРА У ОЏАЦИМА, СА НАБАВКОМ И ПОСТАВЉАЊЕМ ВИДЕО НАДЗОРА, по партијама

Рок за достављање понуда : 28.02.2019. 12:00
TOP