ПРЕЛИМИНАРНA РАНГ ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ

TOP