Оглас за остваривање права на регресирање трошкова превоза редовних ученика средњих школа, који станују у месту где се налази школа и путују викендом а имају пребивалиште на територији општине Оџаци за наставну 2020/2021 годину

TOP