КОНАЧНА ЛИСТУ КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ)

TOP