ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023 .ГОДИНИ

TOP